गायिका

सौ. सुमिता सातारकर (सुर मोरपंखी)

1) ओठात गीत येत

2) चांदणी रात्र

3) धुंद तू धुंद मी

4) वचणे तुला दिलेली

5) चांदणं चाकूल

6) गुंतले तुझ्यात मी

7) प्रेमात तुझ्या मी

8) उजाडल्यावरी सख्या निघून जा